top of page

חזון העמותה

 

העמותה לתפנית בחינוך - מיסודה של קרן רש"י שואפת לטעת בילדים, בבני נוער וצעירים בפריפריה הגיאוגרפית-חברתית במדינת ישראל את האמונה בעצמם וביכולותיהם, לפתח מיומנויות וכישורים שיובילו להצלחתם ולתפקודם כבני אדם, תלמידים ואזרחים באופן מיטבי וערכי.

 

העמותה תיזום, תפתח,  תפעיל ותוביל תוכניות בתחום החינוך, הבריאות והרווחה על מנת לצמצם פערים ולאפשר שיויון הזדמנויות בחברה, תוך גיוס שותפים ובעלי ענין נוספים.

 

העמותה שואפת להפעיל את יוזמותיה ותוכניותיה בהיקף ארצי רחב ואיכותי. לפיכך תשפיע על גורמי הממסד לקחת אחריות על הפעלתן.

 

העמותה רואה בכוח האדם שלה משאב עיקרי לפעילותה ותדאג לפתחו ולטפחו באופן מתמיד. העמותה מונעת ונאמנה בפעילותה לערכים של מחויבות, אחריות, שקיפות, תחושת שליחות, רגישות אנושית וחברתית עם רצון מתמיד לחדשנות ומיטביות.

 

 

bottom of page