top of page

מרכזי נוער בסיכון

הפעלת מרכזים לנוער במצבי סיכון, המהווים מסגרת פעילות, בשעות אחה"צ ומספקים תמיכה חברתית-לימודית- רגשית, באמצעות מרכזי "דרך האתגר" ומסגרות "בתים חמים"

התערבות עירונית

"מודל התערבות כוללני", שמטרתו להוביל שינוי מהותי במערך השירותים העירוני."ירוחם עיר חינוך","קרית מלאכי"

פרויקטים בפריסה ארצית

תכניות כלל-ארציות במסגרת מערכת החינוך הפורמאלית, המופעלות בתוך מוסדות החינוך, ומשרתות תלמידים והורים בבתי ספר יסודיים ובגני ילדים ברחבי הארץ. תכנית מיל"ת , תכנית ציל"ה, תכנית קרב, תכנית ההזנה ו-מיזם רבדים

למה אנחנו?

bottom of page