הנהלה

יפעת צדוק

ע. מנכ"ל העמותה

עו"ד עדי הרר

סמנכ"לית תחום משאבים

יועצת משפטית

ענת שגב

משנה למנכ"ל

 תחום תפעול, כספים וכ"א

מיכאל חן

מנכ"ל העמותה

מנהלי תחומים

    עדי עוזרי

מנהלת תחום רווחה

מנהל תחום גיוס משאבים,

תכנון והערכה

דני זינגר

צוות מקצועי 

שרית סולמי

מנהלת יחידת שכר

רו"ח אלכס ברון

חשב העמותה

משה סודרי

רכז פדגוגי תכנית מילת

מנהלי תכניות

יונית יעקובוביץ

מנהלת תכנית קרב

אביחי וגמן

מנהל תכנית דרך האתגר

אמיר אביב

מנהל "מיזם רבדים"

יחיעם כהן

מנהל תכנית מיל"ת

זיווה שגיב

מנהלת תכנית נושמים לרווחה

ד"ר בת חן ויינהבר

מנהלת תכנית מפרש

מנהלי מחוזות

מרכזת "מיזם רבדים" מחוז דרום

סוהא איברהים

אסנת טוניאן

מרכזת תכנית מילת מחוז צפון

מרכזת תכנית מילת מחוז מרכז

קארן לביא

יהודה חניבד

מנהל תכנית התערבות עירונית ומרכז תכנית מילת

מחוז דרום

מרכזת "מיזם רבדים" מחוז צפון

מיכל מאנקס