top of page

תכנית ההזנה

 

תכנית ההזנה הלאומית הופעלה על-ידי העמותה במשך עשור (עד לשנה"ל תשע"ד, כולל).

 

תכנית ההזנה הלאומית סיפקה ארוחת צהריים חמה לבתי ספר יסודיים וגני ילדים בהם קיים יום חינוך ארוך, ופועלת מתוקף חוק "ארוחה יומית לתלמיד", 2005.

 

העמותה הקימה והפעילה מנהלת ליישום תכנית ההזנה, במתן ארוחה מזינה הינה מרכיב חיוני בתכניות להארכת יום הלימודים, במיוחד אלה המיועדות לילדים ממשפחות מעוטות הכנסה. תכנית ההזנה הלאומית, המספקת ארוחת צהריים לבתי ספר וגני ילדים בהם קיים יום חינוך ארוך,אשר יצאה לדרך בזכות תמיכת קרן רש"י בשלבים הראשונים, ובעזרתה גם עוגנה בחקיקה בהמשך.

 

העמותה נשענה על התשתית המקצועית הרחבה של עובדיה כדי לספק למסגורת נוספות פורמליות ובלתי-פורמליות, ביניהן מיל”ת ובתים חמים לנערות.

 

העמותה ממשיכה גם כיום לפעול להעשרת תכנים חינוכיים בתוכניותיה שונות, המעלים את המודעות של תלמידים, הורים ומורים לחשיבותם של תזונה נכונה ופעילות גופנית כמרכיבים של אורח חיים בריא.

 

מתן מענים תזונתיים ורווחתיים לילדים ונוער הלוקחים חלק בתכניותיה, מתוך רצון לחינוך ל"אורח חיים בריא" וכוונה ליצירת בטחון תזונתי ואורח חיים בריא.

 

במענה לפניה של משרד הרווחה לקחנו חלק ביוזמה חדשה למתן הזנה כחלק מפעילות קיץ לילדים ובני נוער בסיכון, במטרה לאפשר להם להנות מביטחון תזונתי תוך בילוי החופשה במסגרת מעשירה ומוגנת. בעקבות הצלחת תכנית הפיילוט בקיץ 2011 והרחבתה בשנה שאחריה ל-2,500 משתתפים, החליט משרד הרווחה על שילובה בתכנית הלאומית לילדים ונוער בסיכון.

 

 

 

bottom of page