top of page
the-climate-reality-project-Hb6uWq0i4MI-unsplash.jpg

תכנית רבדים + אימון הוראה

 

 

השינוי להצלחה מתחיל מבפנים

מטרות התוכנית:

  • טיוב מיומנויות ההוראה ומקסום הישגי התלמידים

  • ניהול שגרות עבודה המבוססות על נתונים ותהליכי הערכה ובקרה במטרה לשפרן

  • יצירת סביבה לימודית

 

אוכלוסיית היעד:

מורים בבתי הספר היסודיים וחטיבות הביניים

המנחה עובדת עם צוות מורים מבית הספר באופן עקבי ומדי שבוע, בשיטה של תצפיות בכיתה ומשובים אישיים, ונותנת כלים המותאמים לכל מורה.

בשיטה זו נפעל כדי להשיג:

  • מורים מקצועיים בתחומם, המגויסים באופן מלא להצלחת התלמידים

  • כלים מיטיבים שאפשר ליישמם בניהול כיתה ובהשבחת ההוראה, המשיגים למידה משמעותית ואקלים מיטבי (מדיד)

  • שיעורים המתוכננים על פי נתוני ההתקדמות של התלמידים ושילוב כל התלמידים בשיעור

 

 

bottom of page