top of page

תכנית אנגלית

 

תכנית אנגלית כיתות ד' – ו'

בכל תחילת שנת לימודים מתבצע תהליך של מיפוי התלמידים. על פי תוצאות המיפוי, ביה"ס בונה, בסיוע המנחות המקצועיות לאנגלית, תוכנית עבודה לשיפור הישגים והצלחות. ההוראה מבוצעת בקבוצות לימוד קטנות ובליווי הנחיה מקצועית לאורך השנה. ומתקיימות ישיבות הערכה מעצבת- ומסכמת לאורך השנה.

 

תכנית אנגלית כיתות ט' - יב'

מתן תגבור לקבוצות תלמידים שהוסללו ל 3 יח"ל ל 4 יח"ל באנגלית ול- 5 יח"ל, במגמה לפתוח בפניהם אופק והזדמנויות אקדמיות רחבות וגבוהות יותר. התכנית תפעל  ב 2 בתי"ס על-יסודיים בנצרת עילית.

 

התכנית פועלת בשיתוף פעולה עם שותפות 2000 של הסוכנות בגליל המרכזי הסוכנות היהודית, העמותה לתפנית בחינוך והרשויות – מגדל העמק ונצרת עילית.

לכל אחת מהרשויות רכזת ארגונית ומנחה מקצועית המלוות את הפעולה לכל אורך השנה.

התכנית מאפשרת הגדלת משרה של מורות ביה"ס, וכן הקטנת קבוצות לימוד ע"י תוספת שעות הוראה למורים מחוץ למערכת.

 

מרכיבי התכנית

שעות תגבור, סדנאות מוטיבציה, סדנאות לכישורי למידה, הוראה בקבוצות קטנות, הנחיות מקצועיות באנגלית ותחרות איות למצטיינים (במגדל העמק)

 

מטרות

  • שיפור מדיד בהישגי התלמידים בשפה האנגלית. השיפור בהשוואה לסטנדרטים אוביקטיבים המוגדרים ע"י משה"ח.

  • הסללה מחדש של תלמידי התיכון בנצרת עילית  מ 3 יח"ל ל- 5,4 יח"ל

  • השגת ציון איכותי במבחן הבגרות

  • הטמעת מערך התערבות ממוקד בקרב תלמידים שבעבר הוסללו ל 3 יח"ל.

 

 

 

         

 

 

 

מחוז צפון טלפון: 04-9027700 / 04-9027715 פקס: 04-9027717 דוא"ל: tafnit.north@rashi.org.il

 

bottom of page