top of page
strip milat.jpg

20,000

מקבלי שירות

 

640

מסגרות

 

45

ישובים

 

תכנית מיל"ת

מיל”ת (מסגרות יום לימודיות תוספתיות) היא תכנית כלל-ארצית לקידום תלמידים בתחום הלימודי והחברתי, בדגש על ישובי הפריפריה החברתית והגיאוגרפית במדינת ישראל ואוכלוסיות הזקוקות לתמיכה נוספת כגון ילדי עולים.

 

תכנית מיל"ת נועדה לצמצם פערים לימודיים ולתת הזדמנות שווה לתלמידים במערכת החינוך. התכנית מאריכה את יום הלימודים ומעניקה מעטפת טיפולית-מטפחת לקבוצת תלמידים מובחנת במטרה לקדמם על-ידי הענקה תשומת לב מיוחדת ויחס אישי, לרבות תגבור לימודי,  העשרה, טיפול פרטני (אבחונים וטיפולים פרא-רפואיים).

התכנית פעילה במאות מוסדות חינוך-גני ילדים בתי ספר יסודיים וחטיבות ביניים. 

 

התכנית פועלת משנת 2006, כהמשך של תכנית "פנימיות יום", אותה יזמה והפעילה קרן רש”י ואשר עקרונותיה אומצו ע”י משרד החינוך.

 

העמותה לתפנית בחינוך מפעילה את התכנית מזה כ- 10 שנים מתוקף מכרז ממשלתי. 

התוכנית בשיאה הגיעה מעל 1200 מסגרות וכללה כ35 אלף תלמידים. פעילות ב42 רשויות.

 

 

 

מסגרת יום לימודים תוספתית

 

הנהלת העמותה

טלפון: 08-9146644/089146645 פקס: 08-9152865

דוא"ל: tafnit@rashi.org.il

 

מחוז צפון

טלפון: 04-9027716/04-9027715 פקס: 04-9027717

דוא"ל: tafnit.north@rashi.org.il

 

מחוז מרכז

טלפון: 08-9146643/09-9146747 פקס: 08-9220071

דוא"ל: Tafnit-News@rashi.org.il

מחוז דרום

טלפון: 08-6252678/08-6252680 פקס: 08-6271910

דוא"ל: tafnit.south@rashi.org.il

bottom of page