top of page
karev.jpg

300,000

מקבלי שירות

 

3,005

מסגרות

118

ישובים

 

תכנית קרב

 

החל משנה"ל תשע"ה העמותה מפעילה את תכנית קָרֵב בשותפות עם החברה למתנסים קהילתיים בע"מ (חל"צ).

תכנית קרב החלה כיוזמה משותפת של משרד החינוך וקרן קרב למעורבות בחינוך, ופועלת לשינוי חינוכי-חברתי המקדם צמצום פערים ומעודד שוויון הזדמנויות בחברה הישראלית באמצעות פעולות העשרה והעצמה במערכת החינוך.

 

התכנית הפועלת בכ-118 רשויות, כ-705 בתי ספר יסודיים וחט"ב, 2300 גני ילדים, ומגיעה לכ-300,000 ילדים וילדות בשנה. התכנית כוללת חשיפה להעשרה מגוונת, המאפשרת לילדים להביא לידי ביטוי יכולות וכישורים בפריסה רחבה של תחומים, כדוגמת אמנות פלסטית, טבע וסביבה, תיאטרון ודרמה, מחול ותנועה, מוסיקה, פיתוח חשיבה, מדע וטכנולוגיה, מחשבים, אוריינות, חברה ותרבות, צילום ותקשורת, ספורט, כישורי חיים, אלטרנטיבי, עם וארץ ישראל ועוד.

 

תכניות ההעשרה נבנות ומופעלות על-ידי גורמים מקצועיים ומאושרות על-ידי היחידה הפדגוגית של תכנית קרב, שגם מלווה את הפעלתן. מדריכי ומדריכות קרב מהווים משב רוח רענן ו'אחר' בבית-הספר ועם זאת הם מהווים חלק ממערך ההוראה של המוסד החינוכי. התכניות עובדות על-פי-רוב בקבוצות קטנות, דבר המאפשר למדריכים ולמדריכות נגישות רבה יותר לילדים, יצירת קשר בלתי-אמצעי, חיזוק בטחונם העצמי, איתור נקודות חוזק וחולשה, עידוד יוזמה ועצמאות והקניית ערכי כבוד וסובלנות. 

הנהלת התכנית טלפון: 073-2870243 פקס: 03-6792420 דוא"ל: lilachk@karev.org.il

 

bottom of page