ועד מנהל

מיכל כהן

חברת ועד מנהל

עמותת קרן רש"י

מיכל כהן 6.jpg

רחל טובה דורפמן-שוורץ

חברת עמותה

ד"ר חיים איילון-אילוז

חבר עמותה

ישראל גלעד

חבר עמותה

מיכל קלמן-אביטל

חברת ועד מנהל

123.jpg

שלמה כהן

חבר עמותה

יו"ר ועדת ביקורת

שלמה כהן_edited.png

בני וקנין

יו"ר הועד מנהל

מרדכי אלגרבלי

חבר ועד מנהל

יו"ר ועדת כספים

לירון עזריאל

חבר ועד מנהל

לירון 3.jpg

רפאל בן-שושן

חבר ועד מנהל

רפאל_בן_ששון_edited.png

דסי פיירבשטיין

חברת ועד מנהל

דסי פרבשטיין.jpg

איריס לייבוביץ'

חברת עמותה

חברת ועדת ביקורת