ועד מנהל

מיכל כהן

חברת ועד מנהל

עמותת קרן רש"י

מיכל כהן.PNG

רחל טובה דורפמן-שוורץ

חברת עמותה

חברת ועדת ביקורת

ד"ר חיים איילון-אילוז

חבר עמותה

יו"ר ועדת ביקורת

ישראל גלעד

חבר עמותה

בני וקנין

יו"ר הועד מנהל

מרדכי אלגרבלי

חבר ועד מנהל

יו"ר ועדת כספים

לירון עזריאל

חבר ועד מנהל

לירון עזריאל.PNG

רפאל בן-שושן

חבר ועד מנהל