ועד מנהל

מיכל כהן

חברת ועד מנהל

עמותת קרן רש"י

רחל טובה דורפמן-שוורץ

חברת עמותה

חברת ועדת ביקורת

ד"ר חיים איילון-אילוז

חבר עמותה

יו"ר ועדת ביקורת

ישראל גלעד

חבר עמותה

בני וקנין

יו"ר הועד מנהל

מרדכי אלגרבלי

חבר ועד מנהל

יו"ר ועדת כספים

לירון עזריאל

חבר ועד מנהל

רפאל בן-שושן

חבר ועד מנהל