ועד מנהל

מיכל כהן

חברת ועד מנהל

עמותת קרן רש"י

מיכל כהן.PNG

רחל טובה דורפמן-שוורץ

חברת עמותה

ד"ר חיים איילון-אילוז

חבר עמותה

ישראל גלעד

חבר עמותה

מיכל קלמן-אביטל

חברת ועד מנהל

שלמה כהן

חבר עמותה

יו"ר ועדת ביקורת

בני וקנין

יו"ר הועד מנהל

מרדכי אלגרבלי

חבר ועד מנהל

יו"ר ועדת כספים

לירון עזריאל

חבר ועד מנהל

לירון עזריאל.PNG

רפאל בן-שושן

חבר ועד מנהל

דסי פיירבשטיין

חברת ועד מנהל

איריס לייבוביץ'

חברת עמותה

חברת ועדת ביקורת