top of page

אודות

העמותה לתפנית בחינוך נוסדה בשנת 2004 על-ידי קרן רש"י, לצורך הפעלה ישירה של תכניות בפריסה ארצית.

 

העמותה לתפנית בחינוך מתמחה בהתערבויות חינוכיות-רווחתיות ופועלת כיום באלפי מוסדות חינוך, במאות יישובים ברחבי הארץ. תכניות העמותה נוגעות במאות אלפי ילדים ונוער בכל רחבי הארץ, תוך הקפדה על רמת שירות גבוהה,  ולא פחות מכך על העיקרון המרכזי של העמדת הילד וצרכיו במרכז העשייה.

 

העמותה לתפנית בחינוך מהווה גוף מפעיל מיומן בעל פריסה ארצית ויכולת ביצוע מוכחת.

המערך המקצועי והארגוני שלה וכן קשרי העבודה שיצרה עם בעלי תפקידים במשרדים ממשלתיים וברשויות המקומית, במהלך שנות הפעלת תכניות עבור משרדים ממשלתיות ורשויות/מועצות, מהווה פלטפורמה לפעילויות נוספות ומאפשר מתן מענה מהיר ויעיל לצרכים דחופים, נקודתיים ולאומיים כאחד. פעילות העמותה מתבססת על נתוני מחקר מתוך "מפת הידע" לקידום מוביליות חברתית-כלכלית, אותה יצרה קרן רש"י.

 

מארג מיוחד זה מאפשר הפעלת מספר תכניות, במקביל, באותו הישוב וכך נוצרת מערכת סינרגטית, מתואמת עם היישוב ומשרדי ממשלה רלבנטיים, באופן המסייע לקידום שינוי מערכתי ביישוב, במספר תחומים: 

 

  • הארכת יום הלימודים בגני-ילדים ובתי-ספר (תכנית מיל"ת) 

  • מתן מענים רגשיים-פרטניים (סיוע פרטני)

  • מתן ארוחה יומית חמה בגנים ובתי ספר יסודיים 

  • הפעלת תכניות התערבות לחיזוק ותמיכה בבתי-ספר יסודיים (מיזם רבדים)

  • מתן מענה חברתי - תרבותי (תכנית קרב)

 

על בסיס ניסיון זה שנצבר, פועלת העמותה כעת לפיתוחו של "מודל התערבות ישובי", שמטרתו להוביל שינוי מהותי במערך השירותים העירוני.

 

תשתיות מקצועיות

יכולות ביצוע

יכולות לוגיסטיות

אמינות

נראות המעשה

שיתוף פעולה

מענה פרטני

פריסה ארצית

bottom of page