top of page

תכנית מפרש

 

"חממה ליזמות חינוכית"

 

"מפרש" – מרחב ליזמות חינוכית, החל משנת 2012, מקדמת חשיבה יזמית של אנשי חינוך, מפתחת כלים ופלטפורמות מגוונות ליצירת יזמות וחדשנות ומעניקה ליווי ותמיכה בהנבטה  של תרבות יזמית ובהצמחתה במסגרות חינוך מגוונות. "מפרש" מזמנת לאנשי החינוך ולצוותיהם אפשרויות חשיבה וכלים לקידום חדשנות במוסדות החינוך ולפיתוח יעדים מאתגרים שהם עצמם מגדירים. באמצעות פתיחת כיווני חשיבה ועשייה ליוזמות ולפעולות של מנהלים, מורים ותלמידים, ניתן להוביל שינוי ולהביא לצמיחה ולהעצמת איכויות ההוראה והלמידה בקהילה בכלל ובארגוני החינוך בפרט. תפישת היזמות ככלי וזרז להובלת שינוי מאפשרת עולם ומלואו בקידום ובטיפוח מיומנויות שונות. בתהליך העבודה המפרשי, יכולים אנשי החינוך לגבש תפישה, לרכוש ידע ולקבל ליווי בתהליך מעגלי המתבסס על איסוף מידע וארגונו, בניית רעיון, גיבושו והוצאתו לפועל.

 

שותפים

מפרש הוקמה ב2012 ביוזמת שתי קרנות מובילות בתחום החינוך בארץ : קרן לאוטמן וקרן ברכה, אשר אליהן הצטרפו שותפים נוספים. עליהם נמנים: פדרציית סן פרנסיסקו וקרן דניאל.

 

"מפרש" והעמותה לתפנית בחינוך

בחודש מאי 2014, הנהלת תכנית "מפרש" פנתה לקרן רש"י בבקשה לסייע במציאת גוף תפעול חדש עבור התכנית, על-מנת לאפשר הרחבה משמעותית של הפעילות, באמצעות יצירת "מיזם משותף" עם משרד החינוך.

בחודש ספטמבר 2014, החלה העמותה לתפנית בחינוך בתפעול התכנית וחתמה עם משרד החינוך "מיזם משותף" להמשך תפעול תכנית "מפרש", באופן המרחיב את היקף פעילות התכנית באופן משמעותי (פי 3 מהיקפה בשנתיים שקדמו). 

 

מפרש בתשע"ה

מיזם משותף "מפרש עמיתים" לפי המפורט מטה:

41 מנהלים (מול 22 מנהלים בתשע"ד) בשני מחזורי פעילות, מחולקים בין שלושת האיזורים

(24 מרכז, 10 צפון, 7 דרום). 

 

 

 

         

 

 

 

הנהלת התכנית טלפון: 08-9146769דוא"ל: shimrit@mifras.org.il

 

bottom of page