top of page
%D7%97%D7%96%D7%95%D7%9F.jpg

2

יישובים

 

30

מוסדות

 

2,545

משתתפים

 

מודל התערבות עירונית

 

יוזמה חדשנית שפותחה על-ידי קרן רש"י עם שותפים ומיושמת לאחרונה במועצה המקומית ירוחם.

 

מודל ההתערבות מיושם ביישוב כולו. מטרתו לייצר רצף של שרותי חינוך מגיל לידה ועד

אקדמיה תוך מתן תשומת לב פרטנית לכל ילדי הישוב, בשאיפה למצוינות והגברת 

המוביליות החברתית, כל זאת בכדי לתת הזדמנות חינוכית שווה ומיטבית לילדי היישוב.

 

בישובים בהם ייושם, יכלול "מודל ההתערבות" בניית תכנית אב, אשר תיושם הן בתחום החינוך והן בתחום הרווחה, תוך התייחסות לממשקים ביניהם.

 

העמותה מתעתדת לפעול להרחבתו ולהפעלתו ב- 2-3 יישובים, כדי לממש את הפוטנציאל של המודל באופן מקביל, עד להבאתו למודל מגובש.

 

כחלק מתהליך זה, פועלת העמותה בכמה היבטים:

יצירת שולחן עגול של נציגי המועצה עם שותפים ביניהם - משה"ח, משרד הרווחה ונציגי

פילנתרופיה.

ביצוע פעולות חינוכיות עירוניות תשתיתיות בכל טווח הגילאים.

התערבות דיפרנציאלית תוך השקעת משאבים לפי צרכים ביישוב.

 

מזה כשנה וחצי מיושם המודל במועצה המקומית ירוחם. ובשנה"ל תשע"ה נרשמו הישגים רבים בתחומי:

הגיל הרך.

החינוך הפורמאלי והבלתי פורמאלי.

איכות כ"א ביישוב.

גיוס לצבא ומסגרות המשך.

השכלה גבוהה.  

 

bottom of page