top of page
markus-spiske-IFCloi6PYOA-unsplash.jpg

תכנית ניצנים

"ניצנים נראו בארץ"

תכנית "ניצנים" הינה תכנית כלל ארצית שמטרתה הארכת יום הלימודים במוסדות החינוך, בגני הילדים ובבתי הספר ברחבי מדינת ישראל.

 

לאור החלטת הממשלה על סיבסוד ופיקוח בתחום הצהרונים בגילאי 3-8, נבחרה העמותה לתפנית בחינוך-מייסודה של קרן רש"י על-ידי משרד החינוך למתן שירותי הנחיה וליווי פדגוגי לצוותי הוראה בצהרוני ניצנים, בפריסה ארצית ברחבי הארץ.

 

החל מחודש ספטמבר 2017, פעלה העמותה לגיוס מנחים/ות פדגוגים/יות העובדים בהכשרה ובהנחיית צוותי צהרונים, בפריסה ארצית, בכ-2,200 צהרונים ברחבי הארץ, בכ-90 רשויות. 

 

התוכנית מופעלת זו השנה השנייה במעמד פטור ממכרז ונשענת מינהלית ותפקודית על תשתית תוכניות העמותה.

התכנית שמה דגש מרכזי על הכשרה פדגוגית מקיפה של צוותי ההוראה במסגרות הצהרונים, מה שיוביל לקידום לימודי, חברתי והעשרתי משמעותי של הילדים במסגרות השונות ולפיתוח מקצועי והעשרתי של אנשי הצוות.

 

 

 

 

bottom of page