top of page
seth-doyle-VpA4sXZKeXQ-unsplash.jpg

ללמוד אחרת

 

 

למידה דרך חיבור

תוכנית 'ללמוד אחרת' מטמיעה כלים מהחינוך הבלתי פורמלי במטרה לשנות אצל התלמידים את חוויית הלמידה, יכולת ההתמדה והרצון ללמוד, באמצעות חיבור לדמות מבוגר משמעותי, שתפקידו להעצים את הילד ולהדק את מעגלי הקשר שלו עם המשפחה, החברים והקהילה.

'ללמוד אחרת' פעילה במשך יומיים בבית הספר, בחלל כיתה ייחודי שעוצב מראש, המאפשר למידה דרך חיבור. ביום הלמידה הראשון אוכלים ארוחת בוקר משותפת, לומדים למידה רציפה של מתמטיקה באמצעות משחק וכלים מגוונים, הרלוונטיים לחייהם של הלומדים, יוצאים לפעילות אתגרית ספורטיבית, המתנהלת כולה בשפה האנגלית והמשתמשת באוצר מילים נלמד, כשבסיום מסכמים את היום במעגל.

ביום הלמידה הנוסף רכזי התוכנית נמצאים בבית ספר, הם משוחחים עם צוות בית הספר ויוצרים קשר עם המשפחות ועם דמויות משמעותיות אחרות שעוטפות את התלמיד במעגלי חייו, וזאת כדי לייצר תוכנית חינוכית-טיפולית המותאמת אישית לכל תלמיד, ובמטרה לחבר אותו שוב לבית ספר וללמידה.

בשנה הפעילות השנייה, לאחר תהליך הטמעה ואיתור, דמות חינוכית מצוות בית הספר תוביל את התוכנית ותלווה על ידי צוות 'ללמוד אחרת', במטרה להשרישה בבית הספר ולאפשר את המשכיותה.

 

 

bottom of page