top of page
agence-olloweb-Z2ImfOCafFk-unsplash.jpg

'תפנית לפסגה' היא תוכנית המאמינה בשיתוף כל התלמידים במהלך השיעור, כלומר 100% מהתלמידים פעילים 100% בזמן השיעור. התוכנית מכשירה ומלווה את המורים בתהליך ההטמעה, בכיתות שבהן הם מלמדים. הליווי הבית ספרי נעשה אחת לשבוע, במהלך יום עבודה שלם. הצוות המוביל משמש מודל בקרב המורים, נבנית שפה אחידה שתיצור עצמאות של בית הספר בתהליכי הלמידה. מנהל בית הספר בוחר בצוות משמעותי שילמד, יתנסה ויעביר את התוכנית לשאר המורים. המורה שתלמידיו פעילים ושותפים בשיעור מרגיש משמעותי יותר, מגביר את המוטיבציה שלו ושל התלמידים ללמידה.

 

 

 

למד אותי ואזכור, שתף אותי ואלמד

 

תפנית לפסגה

bottom of page